Przekazaliśmy 30 trzymiesięcznych karnetów do sieci klubów Fitness Platinium, harcerzom z Hufca ZHP Kraków Śródmieście. Hufiec zrzesza 30 harcerzy, którzy pomagają osobom starszym i chorym. Harcerze zaangażowani są także w szycie maseczek dla medyków.